Om Firma

Flyt Arkitektur As ble etablert i 2012 og holder til i Sandnes sentrum. Kontoret arbeider mest med boliger, hytter, bruksendringer, møbleringsplaner, tilbygg, påbygg, fasadeendringer, restaureringer og ombygginger av eksisterende bygninger.

I oppstarten av hvert prosjekt kartlegges omfanget av det du ønsker å gjøre, hva som er dine behov og hva som er eiendommens kvaliteter og utfordringer. Det skaffes Informasjon om hvilke reguleringsbestemmelser og kommunalbestemmelser som gjelder for tomten din.

Firmaet ønsker å skape bygg som fungerer funksjonelt, estetisk og som best mulig ivaretar kundens behov. Bygget skal være praktisk, tilpasset til terrenget og vise respekt for omgivelsene. Prosjektet skal samtidig følge plan- og bygningsloven (PBL) og byggetekniske forskrifter (TEK 17). Et godt planlagt, rasjonelt og arealeffektivt bygg vil redusere bygge-kostnadene til prosjektet. Prosjektet vil bli utviklet I tett samarbeid med kunden. Kontoret har god kjennskap til lokale og regionale forhold, som gjør at det skapes smidige prosesser sammen med kunde.

For eldre bygninger som skal restaureres og bygges om, legges det vekt på å tydeliggjøre og bygge videre på eksisterende kvaliteter. Hvis det er aktuelt kan fasadeuttrykket tilbakeføres til opprinnelig stilart, med blant annet tidsriktige vinduer, dører, fasadematerialer og taktekking. Flere eksisterende bygninger har potensiale til å bli bygget om og bli tilpasset til nye boforhold. Mange eldre boliger har romslige tomter, som det er mulig å dele opp og fortette med et nytt bygg.

Kontoret produserer tegninger ved hjelp av en digital 3D-modell i programvaren ArchiCad. Dette gjør at du som kunde kan se prosjektet ditt i 3D. Denne 3D-modellen er en bygningsinformasjonsmodell (BIM) og er et åpent filformat (IFC), som gjør at man lettere kan kommunisere med andre involverte faggrupper innen byggfag.

BOLIG, HYTTE, TILBYGG, PÅBYGG, FASADEENDRING, RESTAURERING, MØBLERING, GARASJE, HAGESTUE