Pristilbud

Alle prosjekter er forskjellige. Her er en oversikt over hva ulike typer prosjekter kan koste. For å kunne gi deg et mer detaljert pristilbud, ta kontakt for en uforpliktende samtale.


BYGGESØKNAD

For søknad om rammetillatelse som ansvarlig søker for prosjektet ditt:

Fra 10.000 kr + mva


ARKITEKTUR PROSJEKTERING – NYE BYGG

  • ENKEL ANALYSE AV TOMTEN

Fra 4.000 kr + mva

  • NY ENEBOLIG:

For skisseprosjekt og byggesøknadstegninger av en ny bolig:

Fra 80.000 kr + mva

  • NY HYTTE:

For skisseprosjekt og byggesøknadstegninger av en ny hytte:

Fra 55.000 kr + mva

  • NY GARASJE/ CARPORT/ HAGESTUE:

For byggesøknadstegninger av en ny garasje/ carport/ hagestue:

Fra 15.000 kr + mva

  • MØBLERINGSPLAN

Fra 9.000 kr + mva


ARKITEKTUR PROSJEKTERIING – EKSISTERENDE BYGG

Oversikten av eksempler nedenfor tar utgangspunkt i at du har målsatte tegninger av den eksisterende bygningen. Tegninger finner du vanligvis i kommunens byggesaks arkiv. Hvis du ikke har tegninger kan vi komme å måle opp bygningen din.

Hva prosjektet ditt vil koste, er avhengig av hvor omfattende prosjektet ditt er.

  • ENKEL ANALYSE AV TOMTEN OG BYGNINGEN

Fra 4.000 kr + mva

  • MØBLERINGSPLAN

For digitalisering av det eksisterende rommet og en ny møbleringsplan for det:

Fra 9.000 kr + mva

  • NYTT TILBYGG/ PÅBYGG/ OMBYGGING/ REHABILITERING:

For digitalisering av den eksisterende bygningen, skisseprosjekt og byggesøknadstegninger av et nytt tilbygg/ påbygg/ ombygging:

Fra 40.000 kr + mva

  • FASADEENDRING:

For digitalisering av fasadene til den eksisterende bygningen og tegningsgrunnlag av fasadeendringen:

Fra 25.000 kr + mva

  • BRUKSENDRING:

For digitalisering av den eksisterende aktuelle delen av bygningen og byggesøknadstegninger av ønsket bruksendring. Hva dette vil koste deg er avhengig av hvor omfattende bruksendringen er:

Fra 20.000 kr + mva


ANBUDSTEGNINGER OG ARBEIDSTEGNINGER

Når en godkjent søknad om rammetillatelse foreligger, vil dere kunne avklare hvem som skal være ansvarlig søker for søknad om igangsetting av byggingen av prosjektet ditt. Dette vil komme an på hvem som skal være ansvarlig for utføring av arbeidene. Byggesøknadstegninger kan brukes for innhenting av pris for byggingen av deres prosjekt.

For en avtalt pris kan det utarbeides mer detaljerte tegninger av prosjektet ditt.