SKOGSBAKKEN

 

U

Uteområdet øst for boligen er utbedret med en ny forstøtningsmur, en ny carport, en ny utetrapp og med et nytt hagetak. Den nye forstøtningsmuren av betong strekker seg langsetter med tomtegrensen i øst og skrår seg oppover med terrenget og hagen i sør. En ny carport med en bod er plassert inntil støttemuren i nordøst og øst for boligen. Fra den nye carporten er det en ny utetrapp opp til hagen. Et nytt takoverbygg er bygget sørøst i hagen og inntil den nye forstøtningsmuren. Carporten og hagetaket er oppført som pergolaer med tre-søyler og pulttak med trebord på taket. Over støttemuren er det tre-søyler med liggende tre-spiler utenpå. Over pergolaene helt inntil boligen er det glasstak.