Tjenester

Alle prosjekter er forskjellige, ta kontakt for en uforpliktende samtale. ‘Pristilbud’ viser hva ulike typer prosjekter kan koste.

FLYT ARKITEKTUR AS HAR SENTRALGODKJENNING OG ANSVARSRETT INNENFOR:

PROSJEKTERING AV ARKITKETUR, tiltaksklasse 1

ANSVARLIG SØKER, tiltaksklasse 1

FLYT ARKITEKTUR AS TILBYR:

PROSJEKTERING AV ARKITEKTUR:

  • ENKEL ANALYSE av eiendommen

Analyse av eiendommen/ den eksisterende bygningen, som er relevant for ditt prosjekt.

Hvilke byggeregler som gjelder på eiendommen og råd om hva du kan gjøre på eiendommen din.

Analysen kan også brukes til å vise potensiale til eiendommen har for utvikling ved salg.

  • MØBLERINGSPLAN

Møblering av en stue, et kjøkken, et soverom, et bad eller møblering av et kontorlokale.

Møbleringsplan av det aktuelle rommet og en 3D illustrasjon av dette.

Hvis ønskelig kan vi også foreslå type møbler, farger og materialer til rommet.

  • SKISSEPROSJEKT/ IDESKISSE

Først ser vi på eiendommen for å vurdere plassering, terrenget, naboforhold og utforming av uteplasser. Vi skaffer informasjon om eiendommen og hvilke bestemmelser som gjelder for tomten.

Vi kartlegger hva som er dine/deres ønsker, behov og økonomi til prosjektet. Det blir utarbeidet skisser av situasjonsplan, planer, snitt og fasader, som blir videreutviklet i samarbeid med deg/dere. Hvis det er ønskelig kan det utvikles flere forskjellige alternativer til konsepter på tomten.

  • BYGGESØKNADSTEGNINGER

Når vi har kommet fram til et konsept, innarbeides kommunens/fylkes krav til prosjektet.

Det prosjekteres mer detaljerte byggesøknadstegninger i målestokk av situasjonsplanen, plan(er), snitt og fasader.

  • ANBUDSDOKUMENTER/ ARBEIDSTEGNINGER

Byggesøknadstegningene kan brukes som grunnlag for innhenting av pris for byggingen av prosjektet.

Det kan utarbeides mer detaljert beskrivelse og tegninger av situasjonsplan, plan(er), snitt, fasader, dørskjema, vindusskjema og romskjema for materialer til gulv, vegger og himling.

BYGGESØKNAD SOM ANSVARLIG SØKER:

Ansvarlig søker har ansvar for at byggesøknaden er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger. Ansvarlig søker er kontaktpersonen og bindeleddet mellom prosjektet og kommunen. Ansvarlig søker skal koordinere prosessen rundt kartlegging, utforming, innsending og oppfølging av byggesøknaden.

Naboer skal varsles og eventuelle nabomerknader skal behandles og innarbeides i søknaden. Hvis det ikke er mottatt noen nabomerknader 14 dager etter nabovarsling, kan byggesaken sendes til kommunen.

Kommunen som behandler byggesaken kan be om tilleggsopplysninger, og ansvarlig søker skal da være behjelpelig med å fremskaffe slik dokumentasjon. Kommunen fatter et vedtak i byggesaken.

Når en godkjent søknad om rammetillatelse foreligger, vil dere kunne avklare hvem som skal være ansvarlig søker for søknad om igangsetting av byggingen av prosjektet og for søknad om ferdigattest når byggearbeidene er ferdige.