BRATTEVEIEN

Boligen ble opprinnelig oppført i 1921 og er bygget i Jugend-stilart, med en sluttet bygningskropp og med et saltak som svaier mot gesimsen. Det er skifer på taket og huset er oppført i teglstein, som er pusset med en hvit overflate. Boligen har en kjeller som er nedsenket i det skrående terrenget, en 1.etasje over terreng nivå, en 2.etasje og et loft. I kjelleren er det en ny kjellerstue, et nytt soverom, et nytt bad, ny kjellervinduer og en ny bi-inngangsdør. Vinduene er tilbakeført til husets opprinnelige stilart med nye krysspostvinduer i 1.etasje, torams vinduer med sprosser i 2.etasje og i loftet. En ny terrassedør er plassert i 1.etasje. Nye ytterdører og nye kjellervinduer er tilpasset Jugend-stilarten. I fra gårdsrommet er det bygget nye utetrapper med tilhørende støttemurer, ned til den nye bi-inngangsdøren i kjelleren.