KIRURGIKLINIKK

Bygningen i Museumsgata 18 ble oppført i 1895 i sveitserstilart, med to rektangulære bygningskropper bygget inntil hverandre over en grunnmur hevet opp fra bakken. Midt på den ene fasaden er det en stor gavl med verandaer og krysspostvinduene er delt inn i fire, seks og åtte fag. Saltakene er dekket med teglpanner og skifer. En plastisk kirurgi klinikk er nå etablert i dette bevaringsverdige trehuset. I gårdsrommet er det nå plass til bil-parkering, sykkel-parkering og en ny løfteplattform foran hovedinngangen. 1.etasje er universelt-utformet med en resepsjon, et venterom, to operasjonsstuer, et oppvåkningsrom, to HC-bad, et kontor og et pauserom. Det er installert et balansert-ventilasjonsanlegg i bygget. Et mindre tilbygg er oppført i bakgården og ellers er det er gjort minst mulig inngrep i eksteriøret.