VODLAVEIEN

 

U

Boligen ble opprinnelig oppført i 1950-årene med en kjelleretasje, en 1.etasje som er over terrengnivå og med et loft under saltaket. I 1988 ble det bygget et nytt tilbygg med et valmet tak ‘rundt’ nesten hele huset. Det opprinnelige huset er blitt tilbakeført med nye vinduer og en ytterdør i opprinnelig stilart og med en liggende-ytterkledning. 1988-tilbygget er endret med mer moderne vinduer, dører og med en stående-ytterkledning som trekkes helt ned til terrenget. Inntil Sørvest-Fasade er det oppført et nytt tilbygg og påbygg med tilsvarende saltak, liggende-ytterkledning, vindu- og ytterdør-stillart som til det opprinnelige huset fra 1950-årene. Takopplettet i loftsetasjen mot sørøst er endret til å bare ha en takvinkel, utvidet og sentrert på fasaden. Den eksisterende terrassen mot sørøst er utvidet mot øst. Boligen fremstår nå med et mer helhetlig fasadeuttrykk enn tidligere.